Mobach - page 9

3de generatie 1961-2000
Na het overlijden van Jan wordt het transportbedrijf
met veel inzet en bezieling voortgezet door zijn
vrouw
Maria Mobach-van Puyvelde
.
Zoon Herman breekt zijn opleiding
Weg- en Water-
bouw
in Goes af om zijn moeder bij te staan bij het
leiden van het transport bedrijf. Herman is dan
18
jaar.
Het wagenpark bestaat dan uit
drie wagens
van
+/- 7 tons laadvermogen 2x Daf en 1x GMC.
De
jaren zestig
betekenen voor de Kanaalzone een
enorme expansie van werk. Het kanaal wordt ver-
breed en er komen veel nieuwe bedrijven in de streek
zoals
Dow
en
Philips
. Andere bedrijven breiden uit
zoals bijv. de NSM (voordien L’Azote en tegenwoordig
‘Yara’ genaamd) .
In 1963 vestigt het
Belgische bedrijf Blankaert
zich met een
asfaltcentrale
op het Kanaaleiland en
wordt als klant aangetrokken. Op 23 juni 1963 wordt
daar de eerste vracht asfalt op een wagen van
Mobach geladen en er zouden er nog vele volgen!
Blankaert word in 1969 overgenomen door een aan-
tal Zeeuwse Aannemers en
Z.A.&A. (Zeeuwse Asfalt en Aannemingsmaat-
schapij)
is hiermee geboren.
Tegenwoordig is de Zeeuws Vlaamse Asfaltcetrale
(ZVAC) een onderdeel van de
H4A Groep
.
Achter het ouderlijkhuis gelegen aan het Kanaalzicht
wordt in 1965 op het bedrijventerrein aan de Stroo-
dorpestraat een terrein aangekocht en een gara-
ge/werkplaats gebouwd. Later wordt dit uitgebreid
met een leegstaande loods en een terrein dat grenst
aan het perceel.
Het bedrijf breidt door deze ontwikkelingen uit.
Het wagenpark bestaat eind jaren zestig/ begin jaren
zeventig uit
7 voertuigen
.
In 1965 komt
schoon-
zoon André,
de man
van
Jeanine Mobach
(zus van Herman) in
het bedrijf werken.
Op 23 november
1971
overlijdt
Maria Mobach na
een slopend ziek-
bed.
Herman gaat alleen verder
in de zaak, waarbij het vervoer van
wegen-
bouwgrondstoffen
en dan voornamelijk
asfalt-
transport
de belangrijkste tak van het bedrijf vormt.
In 1973 wordt de eerste
trekker
(Daf) met
opleg-
ger
(Mol) aangeschaft. De bedrijfsnaam wordt vanaf
1974
H. Mobach Transport BV
.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...28
Powered by FlippingBook