Mobach - page 7

Wervenweg 10 | 4551 MC Sas van Gent | Postbus 46 | 4540 AA Sluiskil | Tel.: 0115 471460 | Fax: 0115 472626 | E-mail:
|
voor H4A heeft vervoerd. Sinds de overname heeft Mobach
Transport ongeveer 3.000.000 miljoen ton asfalt voor ons
vervoerd. Dit komt neer op ruim 2000 km aan wegen en
maar liefst 120.000 vrachtwagens.”
Specialisten in het transport van asfalt
Na jaren van samenwerking heeft H4A nog steeds
vertrouwen in Mobach. “Het vervoeren van asfalt is een
specifieke tak van sport. Mobach Transport is hier een
specialist in. Een zelfstandige onderneming met gedreven
werknemers die met ons meedenken” aldus Eric de
Ruijsscher.
Unieke combinatie
Samen met Mobach Transport heeft H4A vele projecten
kunnen realiseren. Één van de grootste projecten die H4A
in samenwerking met Mobach Transport heeft uitgevoerd is
de aanleg van een nieuwe asfaltlaag over de Ooster-
scheldekering. “Een mooi project wat wij mede dankzij de
inzet van Mobach Transport hebben kunnen realiseren. Een
bewijs van onze samenwerking en de unieke combinatie
die wij samen met vormen. Wij hopen deze samenwerking
in de toekomst nog lang voort te kunnen zetten.”
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...28
Powered by FlippingBook