Mobach - page 5

In de periode
1940-1945
, de oorlogsjaren moet het
transport weer gedeeltelijk worden verricht met
paarden. Jan blijft met z`n vrachtauto rijden, die in
deze tijden wordt aangedreven door een gasgenera-
tor gestookt op kolen. Dit zorgt dikwijls voor grote
ellende!
Na de oorlog schakelt Jan meer over op het
ongere-
gelde vervoer
, zoals het vervoer van vlas, graan,
bieten en glas voor de glasfabriek in Sas van Gent.
In
1949
splits het bedrijf zich. Jan gaat zich richten
op het ongeregelde vervoer van vooral landbouwpro-
ducten.
De eerste
kiepauto
—een
DAF
— wordt in
1954 door Jan aange-
schaft met als bedoeling
om vooral de stille win-
ters te overbruggen,
zodat hij niet alleen
afhankelijk was van de
landbouwsector. Nieu-
we klanten worden
de
regionale
wegenbouwers
en
de
bouwbedrijven
op de Sluiskilse
fabrieken
.
Op 7 februari 1961 komt
Jan Mobach plotseling te overlijden.
vervolg
zie pagina 9
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...28
Powered by FlippingBook