Mobach - page 4

de geschiedenis van Mobach gaat terug tot 1920
1ste en 2e generatie 1920- 1961
In 1920 – nu 90 jaar geleden - start Petrus Mobach
samen met zijn zoon Peet een transportbedrijf in de
vorm van een
bodedienst met paard en wagen
.
Zes jaar later komt ook de andere zoon Jan Mobach
het bedrijf versterken - Jan is de vader van Herman
en de opa van de huidige eigenaren Jan en Rolf.
In deze tijd wordt de eerste
gemotoriseerde
vrachtauto
aangeschaft
Alles wat aangeboden wordt, wordt vervoerd, veelal
voor particulieren.
Goederen die door beurtschippers veelal van Amster-
dam of Rotterdam naar Terneuzen werden vervoerd,
werden op de markt aldaar verdeeld aan de bode-
diensten met hun vaste trajecten.
De goederen die vervoerd werden kenden een grote
diversiteit, van brillen, pillen en poeders tot aan valse
gebitten toe.
In de jaren die volgen, voltrekt zich de bouw van de
L` Azote
(tegenwoordig Yara genaamd) in Sluiskil-
Oost en er komt een geweldige expansie van werk
voor de streek.
In 1936 nemen de gebroeders Peet en Jan de zaak
over en de naam verandert in
Gebr. Mobach
.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...28
Powered by FlippingBook