Mobach - page 3

COLOFON
Opdrachtgever:
Mobach Transport & Verhuur
Coördinatie:
Familie Mobach
Drukkerij Elhapé
Interviews:
Puype en Partners
Fotografie:
Archief Familie Mobach
Drukkerij Elhapé
Deze brochure kwam tot
stand dankzij de mede-
werking van:
Oppeneer
H4A
Graanhandel de Feijter
B en P Automatiseringen
Heros
Rabobank
Syntens
Groosman Bedrijfswagens
Terberg Benschop
Profile Tyre Center
Drukkerij Elhapé
De Hoop
Comm-Co
HCR Dallinga
ABC Promotion
Kees Mechielsen
Accountantskantoor Van Voren
Productie:
Drukkerij Elhapé
Walstraat 17
4515 AJ IJzendijke
Postbus 11
4515 ZG IJzendijke
T 0117-301524
F 0117-301483
E
I
Auteursrechten:
Het geheel of gedeeltelijk over-
nemen van de inhoud zonder
schriftelijke toelating van de
verantwoordelijke uitgever is
verboden. De redactie stelt zich
niet verantwoordelijk voor
eventuele onvolkomendheden.
90 jaar ervaring
Een begrip in de regio en ver daarbuiten
In 1920 , 90 jaar geleden startte Petrus
Mobach in Sluiskil een transportbedrijf
met paard en wagen. Als bodedienst
werd het vervoer verzorgd van allerlei
soorten producten. Met de komst van
gemotoriseerde vrachtauto`s werden
de activiteiten uitgebreid.
Deze ontwikkeling en de opkomst van
de industrie in de regio moeten voor die
tijd een geweldige indruk hebben
gemaakt op de grondleggers van
Mobach Transport
Anno 2010 is door deze ontwikkelingen
en de keuze voor het transport van
losgestortte goederen, een bedrijf
ontstaan met 15 medewerkers.
Het huidige wagenpark bestaat uit 12
trekkende en 6 getrokken eenheden.
Deze prestatie is zeker niet vanzelf
gegaan. De 4 generaties hebben allen in
hun tijdsdeel vele ontwikkelingen
meegemaakt die geleid hebben tot het
90-jarig bestaan van het bedrijf.
Als huidige generatie gaat onze dank
dan ook uit naar onze voorgangers, die
de weg geplaveid hebben voor het
huidige succes van ons bedrijf samen
met de huidige en voormalige
medewerkers.
In 90 jaar is vanzelfsprekend veel
veranderd. Waar men begon met Paard
en Wagen, zijn de huidige vrachtauto`s
voorzien van een motor met 450 PK en
een laadvermogen variërend van 23 tot
32 ton. Wat altijd is gebleven is dat
Mobach Transport als doel heeft om het
transport van goederen in alle
tevredenheid van haar klanten/
opdrachtgevers
te verzorgen.
Tevredenheid die geleid heeft tot
langdurige relaties.
Groei en ontwikkelingen van onze
klanten hebben er voor gezorgd dat wij
konden groeien naar het huidige
bedrijfsprofiel. Wij danken dan ook onze
relaties voor het jarenlange vertrouwen
in ons bedrijf.
Ter gelegenheid van ons 90-jarig
bestaan brengen wij deze brochure uit
waarin de historie van ons bedrijf wordt
beschreven en een impressie wordt
gegeven van de klanten en leveranciers
die succes bepalend zijn voor onze
onderneming.
Wij hopen dat deze brochure een
blijvend aandenken wordt aan de
viering van ons 90-jarig bestaan.
Jan en Rolf Mobach
Directie Mobach Transport en Verhuur BV
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...28
Powered by FlippingBook