Mobach - page 24

De Hoop Handel bv
|
Afdeling Weg- en Waterbouw
Correspondentieadres:
Postbus 19, 4530 AA Terneuzen
|
Duitslandweg 2, 4538 BK Terneuzen
telefoon (0115) 68 09 11
|
fax (0115) 61 50 95
|
|
Cotswold
Naast de traditionele aggregaten levert De Hoop Handel nog diverse kleuraggregaten
die zowel in de betonindustrie, de halfverhardingsmarkt, als in schanskorven worden
verwerkt. Eén van deze materialen is Cotswold, een goudgele Sinemuriaanse kalksteen
uit het zuiden van België. Cotswold is een vorstbestendige harde natuursteen, die zich
uitstekend leent voor wandel- en fietspaden, pleinen en parkeerplaatsen. Daarnaast
wordt de breuksteen van Cotswold, de 80-200 mm, veelal toegepast in schanskorven.
Afmetingen: 0 - 4 mm, 0 - 8 mm, 2 - 4 mm, 4 - 8 mm, 8 - 16 mm, 80 - 200 mm
Argex
Argex is een licht granulaat op basis van klei, gefabriceerd volgens het LECA-
certificaat (Light Expanded Clay Aggregate). Argexkorrels past men toe als licht
aanvullingsmateriaal in de civiele bouw (wegen, spoorwegen, waterwegen) en in
vloerisolatie voor woning- en utiliteitsbouw. Argex is ook het belangrijkste element bij
het aanmaken van lichtbeton: korrelbeton, korrelig beton, of compact beton. Andere
toepassingen zijn isolerende bouwblokken, geluidswanden, prefab-elementen, en
balken. Argex is ook onmisbaar bij de aanleg van sportvelden, daktuinen en groene
zones in stedelijke agglomeraties.
Micro Dioriet
Microdioriet is een hoogwaardige steenslag die voldoet aan de eisen van steenslag 3
voor toepassing in asfalt onder zeer hoge verkeersbelastingen op autosnelwegen.
Specifieke eigenschappen:
- PSV-getal >60
- korrelvorm
- hoge weerstand tegen verbrijzeling
Porfier
Eén van de meest bekende producten uit het programma van De Hoop Handel is
porfiersplit, afkomstig uit de groeves van Quenast en Lessines (B). Porfier wordt
onder andere gebruikt in de slijtlaag van asfaltwegen. Zo is Porfier uitermate geschikt
voor gebruik in Steenmastiek asfalt (SMA) en Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). Bij de
Nederlandse Spoorwegen wordt porfiersplit toegepast als ballastmateriaal bij de aanleg
en onderhoud van de spoorwegen.
Als vooraanstaand toeleverancier voor de Grond-, Weg- en Waterbouw biedt De Hoop Handel een totaalpakket voor alle soorten
toepassingen. Een programma met basisproducten en producten met extra toegevoegde waarde. Samen met betrouwbaarheid,
logistieke efficiency, service en kwaliteitszorg vormen zij de vele pluspunten van De Hoop Handel. We hebben er een viertal
pluspunten uitgelicht.
De vele pluspunten van De Hoop
"
Hal 3 - Standnr. 374
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28
Powered by FlippingBook