Mobach - page 19

Mobach en duurzaamheid. Soms komen er
momenten voorbij, waarop je even stil moet
staan. Stil staan om herinneringen te koeste-
ren en levenservaringen te laten bezinken en
beklijven. En stil staan, om terdege na te den-
ken over morgen, over de toekomst. Het feit,
dat Mobach dit jaar haar 90–jarig bestaan
viert, is voor mij zo’n moment van stilstaan.
Als ik aan Mobach denk, denk ik aan duurzaamheid.
Als ik aan Mobach denk, denk ik aan innovatie en
samenwerking. Mobach is een pro – actieve deelne-
mer in het kenniscluster logistiek Zeeland. Begeleid
door TLN en Syntens leren Zeeuwse logistieke
ondernemers in deze kring van elkaar. Openheid,
vertrouwen en belangstelling voor innovatieve the-
ma’s worden in de praktijk gebracht. Eerst Rolf
Mobach en nu zijn broer Jan dragen constructief bij
aan deze kring.
De maatschappij mag naar
mijn mening blij zijn met
ondernemers zoals Mobach. Er
leeft heel duidelijk een besef,
dat het bedrijf beslissingen
moet nemen, die de wereld
van toekomstige generaties
ten goede komt. Dit is en blijft
een uitdaging.
Mobach heeft de afgelopen 90 jaar voor vele uitda-
gingen gestaan. Haar geschiedenis bewijst, dat het
bedrijf deze uitdagingen het hoofd heeft geboden.
Mobach staat vandaag de dag voor nieuwe uitda-
gingen. Uitdagingen, die het innovatieve vermogen
van het bedrijf volledig zullen aanspreken. Ik acht
de mate, waarin Mobach in staat is innovaties te
realiseren hoog. Een gezonde, nuchtere bedrijfs-
voering gebaseerd op professionele logistieke ken-
nis en ervaring zal Mobach laten uitgroeien tot een
Zeeuwse “small giant”. Mobach gaat succesvol nieu-
we zaken introduceren en haar kracht gebruiken,
om de onderneming nog generaties lang te laten
opereren.
In een wetenschappelijk artikel las ik:” In the long
run organizations that have an effective approach
to errors are more apt to experiment and are more
likely to innovate”. Zo is het ! Een ondernemer
slaagt nooit in z’n eentje. Bij Mobach doen ze het
samen.
Syntens feliciteert Mobach
met haar 90 – jarige jubile-
um en wenst het duurzame
bedrijf
een succesvolle
lange toekomst toe, waarin
het een eigen plek verovert
in de markt, die rechtvaar-
dig is, ecologisch verant-
woord en economisch
gezond.
John Schellekens
Innovatie Adviseur
Mozartlaan 7, 4837 EH Breda
088 - 444 0 494
Proficiat !
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28
Powered by FlippingBook