Mobach - page 13

Kwaliteit
In januari 2008 vond de uitreiking plaats van de
certificering Transport en Logistiek en GMP+.
Dit hoogtepunt voor Mobach Transport vond
plaats na maanden van voorbereiding en audits
waarbij brancheorganisatie Transport en Logis-
tiek Nederland dit traject heeft begeleid.
Het toepassen en naleven in de praktijk van de
certificeringen gebeurt met grote zorg. De certi-
ficeringen dienen als raamwerk met als doel de
kwaliteit van de dienstverlening te vergroten en
te verbeteren in alle lagen van de onderneming.
Van werkboekje naar
chauffeurskaart, van
analoog naar digitaal.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...28
Powered by FlippingBook